Process

I ett första möte diskuterar vi dina behov och specifika förutsättningar för projektet och skapar en gemensam idé. Vi analyserar idén närmare och optimerar designen efter behov och funktion. Därefter gör vi en preliminär offert och stämmer av om det är i paritet med dina förväntningar och budget. Om det känns bra går vi vidare och ritar upp ett första förslag i enlighet med våra inledande diskussioner.
Efter genomgång av utkastet gör vi ändringar och planerar detaljer som material, färgval, ljussättning, samt tekniska lösningar och produkter. Här vet vi lite närmare hur projektet kommer se ut och kan nu fastställa en uppdaterad offert, projekt- och tidsplan.
Efter att du formellt har accepterat vår offert kan produktion påbörjas. Eftersom tidsfaktorn alltid är kritisk vid renoveringar och byggprojekt, är vi alltid tydliga och konsekventa i vår planering och kommunikation. Vi tar fullt ansvar för produktion, installation och kompatibiliteten mellan våra produkter. Detta krävs för att vi skall kunna säkerställa ett perfekt resultat.